เครื่องถอดยาง

เครื่องถอดยาง

เครื่องถอดยางรถ  
WP-213
เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
WP-202B
เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
WP-203BGT
เครื่องถอดยาง 10"-24"
WP-203BGT+HELP HP1
เครื่องถอดยาง+แขนช่วย
       
   
WP-204BGT
เครื่องถอดยาง 12 - 30 นิ้ว
WP-204BGT+HELP HP1XL
เครื่องถอดยาง 12 - 30 นิ้ว
   
       
เครื่องถอดยางรถบรรทุก    
   
WP-302
เครื่องถอดยางรถบรรทุก
WP-303
เครื่องถอดยางรถบรรทุก&แทร็กเตอร์
 
       
เครื่องถอดยางรถมอเตอร์ไซต์ ถังขึ้นขอบยาง  
   
WP-920B
เครื่องถอดยางรถมอเตอร์ไซต์
  WP-18
ถังขึ้นขอบยาง 18 ลิตร
 
       
เตาปะยางรถ      
   
IM02
เตาปะยาง รถทั่วไป
IM03
เตาปะยาง รถทั่วไป&รถบรรทุก
   


[Go to top]