แผนที่บริษัทฯ

คลิปเดินทางจากทาง ม.มหิดล ไป บริษัท วาสก้า ออโต้ พาร์ท จำกัด
จุดสังเกตุ : ทางเข้าซอย อบต.ศาลายา 
               - เห็น ปั๊ม LPG (ทางซ้ายมือ) ชิดซ้าย
               - เจอ ร้าน 7/11 เลี้ยวซ้ายเข้าซอย อบต.ศาลายา

จุดสังเกตุ : ทางเข้าซอย บจก.วาสก้า ออโต้ พาร์ท
               • ผ่านหน้า อบต.ศาลายา (ขับรถตามโค้งถนน)
               • เลี้ยวซ้ายเข้าซอย อบต.ศาลายา15ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด