ReadyPlanet.com
WP9L : ถังขึ้นขอบยาง แบบบาร์ซูก้า

ถังขึ้นขอบยาง แบบบาซูก้า
MINI BEAD SEATER 9L
รุ่น WP9L


· ความจุถัง 9 ลิตร
· ขนาดสินค้า 69x17x34 ซม.
· ขนาดบรรจุภัณฑ์ 53x20x35 ซม.
· น้ำหนักสินค้า 7 กก.




ถังขึ้นขอบยาง

WP6L ถังขึ้นขอบยาง article
WP-18 : ถังขึ้นขอบยาง