เครื่องถอดยางรถ


WP-213 : เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
เครื่องถอดยาง พร้อมแขนช่วยถอดยางWP-204BGT+HELP-HP1XL : เครื่องถอดยาง จับขอบล้อ 12˜30 นิ้ว
เครื่องถอดยางรถ รุ่น WP204BGTWP-204BGT : เครื่องถอดยาง จับขอบล้อ 12˜30 นิ้ว
เครื่องถอดยางรถ รุ่น WP203BGTWP-203BGT+HELP-HP1 : เครื่องถอดยาง พร้อมแขนช่วยถอดยางแก้มเตี้ย
เครื่องถอดยาง รุ่น WP203BGTHP1WP-203BGT : เครื่องถอดยาง จับขอบล้อ 10˜24 นิ้ว
เครื่องถอดยาง รุ่น WP202BWP-202B : เครื่องถอดยางอัตโนมัติ
WP920B : เครื่องถอด-เปลี่ยนยาง รถมอเตอร์ไซต์
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]