ลิฟท์ยกรถยนต์

 

กลุ่มลิฟท์ยกรถยนต์     
→ ลิฟท์ตั้งศูนย์  
WAP-8240B4 
ลิฟท์กรรไกรตั้งศูนย์ 4.0 ตัน
PLC-PR80L
สะพานตั้งศูนย์ ทำบ่อแบบยาว
PLC-PU70
สะพานตั้งศูนย์ กระดกหลัง
PLC-PR80
สะพานตั้งศูนย์ แบบทำบ่อ
   
→ ลิฟท์ยกรถ 2 เสา  
WAP-6345HL
ลิฟท์ยกรถ คานบนสูงพิเศษ 4.5ตัน
WAP-6340D
ลิฟท์ยกรถ คานบนสูง 4.0ตัน
WAP-6140D
ลิฟท์ยกรถ คานล่าง 4.0ตัน
WAP-6246TAD
ลิฟท์ยกรถ2เสาระบบเสาเยื้อง
       
→ ลิฟท์ยกรถ 4 เสา    
WAP-6745
ลิฟท์ยกรถ 4 เสา 4.2 ตัน
WAP-6745A
ลิฟท์ยกรถ 4 เสา 4.2 ตัน
WAP-6764
ลิฟท์ยกรถ 4 เสา 6.4 ตัน
WAP-6764A
ลิฟท์ยกรถ 4 เสา 6.4 ตัน
       
→ ลิฟท์กรรไกร      
 
WAP-7330
ลิฟท์กรรไกรฝังพื้น 3.0 ตัน
WAP-7430H
ลิฟท์กรรไกรฝังพื้น 3.0 ตัน
WAP-7530D
ลิฟท์กรรไกรตั้งพื้น ยกสูง 1 ม.
 
       
→ ลิฟท์ยกรถบรรทุก      
 
ML4022
ลิฟท์ยกรถบรรทุก 4 เสา 22 ตัน
ML4030
ลิฟท์ยกรถบรรทุก 4 เสา 30 ตัน
ML6045
ลิฟท์ยกรถบรรทุก 6 เสา 45 ตัน
       
→ ลิฟท์เตี้ย      
   
WAP-7730
ลิฟท์เตี้ยกรรไกร ขนาด 3.5 ตัน
PLC-S40B
ลิฟท์เตี้ย / ลิฟท์ตะพาบ 2 ตัน
   
       
→ ลิฟท์จอดรถ      
 
WP-4P3.48.35​
ลิฟท์ยกรถ 4 เสา ยกสูงพิเศษ 3.5 ม.
  IT-8453
ลิฟท์จอดรถ รับน้ำหนัก 3.0 ตัน
WAP-201-27
ลิฟท์จอดรถ 2 เสา 2.7 ตัน
       
→ ลิฟท์ยกรถมอเตอร์ไซต์   → ลิฟท์เสาเดี่ยว  
   
WAP-7607D
ลิฟท์ยกรถมอเตอร์ไซต์
  WAP-9635Y
ลิฟท์ยกรถเสาเดี่ยว ขนาด 3.5ตัน
 

 [Go to top]