ReadyPlanet.com
WP-18 : ถังขึ้นขอบยาง

ถังขึ้นขอบยาง
รหัสสินค้า : WP-18


ข้อมูลสินค้า

• แรงดันในการอัดลมลงถัง ไม่เกิน 10kgs. หรือ 10 bar
• ค่าที่เหมาะสมในการใช้ 6 - 8 kgs.
• มี Safety Valve ใช้กับระบบดรัมเบรคกับรถยนต์
• มีอายุยาวนานกว่าวาล์วทั่วไปถึง 10 เท่า
• ขนาดของความหนาถัง(เหล็ก) 2.5 มม.
• ใช้ทดสอบกับแรงดันลม 1.0 MPL หรือ 10 kgs.
• ใช้ทดสอบกับแรงดันน้ำ 2.0 MPL หรือ 20 kgs., ที่ 30 นาที อุณหภูมิ 100 องศา
• ความจุถัง 18 ลิตร
• License Number : TS2210188-2013
• สามารถใช้ได้กับรถทั่วไปและรถใหญ่
ถังขึ้นขอบยาง

WP6L ถังขึ้นขอบยาง article