ReadyPlanet.com
อุปกรณ์ไฮดรอลิค
อุปกรณ์ไฮดรอลิค
→ สแตนยกรถ 4 ขา        
           
TH53003E
สแตนยกรถ 4 ขา 3ตัน
TH56002A
สแตนยกรถ 4 ขา 6ตัน
         
               
→ แม่แรงตะเข้              
       
TH33006
แม่แรงตะเข้ โหลดเตี้ย 2 ตัน
TH33007
แม่แรงตะเข้ ขนาด 3ตัน
 
  TH90401
ชุดหัวรับแม่แรงยกเกียร์ 440Lbs
     
               
→ แม่แรงยกเกียร์ → เครื่องถอดสปริงโช๊ค            
         
WLYJ05
แม่แรงยกเกียร์ ขนาด 500kg.
WP-HCZ-328
เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ
WP-S-HCZ-208
เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ
       
               
→ แม่แรงสนาม              
         
HJ60
แม่แรงสนาม 50 ตัน
HJ80
แม่แรงสนาม 80 ตัน
  HB60
แม่แรงยิงเพลาบูกี้ 50 ตัน
       
               
→ เครนยกเครื่อง              
           
WC1000
เครนยกเครื่อง 1 ตัน
WC2000
เครนยกเครื่อง 2 ตัน
           
               
→ แท่นอัดไฮดรอลิค              
         
WP30T
แท่นอัดไฮดรอลิค 30 ตัน
WP40T
แท่นอัดไฮดรอลิค 40 ตัน
  WP60T
แท่นอัดไฮดรอลิค 60 ตัน
       
             
WP100T
แท่นอัดไฮดรอลิค 100 ตัน
             


[Go to top]